Women’s Chamber Gui Zhi Fu Ling Wan 120 tabs Kan Herbals

Women’s Chamber — Gui Zhi Fu Ling Wan

$36.36

Women’s Chamber Gui Zhi Fu Ling Wan 120 tabs Kan Herbals

Category

Description

INGREDIENTS Chinese cinnamon twig, Poria, Tree peony root bark, Peach seed, Chinese red peony root, Sparganium rhizome, Zedoary rhizome, Achyranthes root, Chinese salvia root and rhizome, Cyperus rhizome , Corydalis yanhusuo tuber, Chinese licorice root. Gui zhi, Fu ling kuai, Mu dan pi, Tao ren, Chi shao, San leng, E zhu, Huai niu xi, Dan shen, Xiang fu, Yan hu suo, Gan cao. 50 mg excipients & binders: silicon dioxide (glidant/dehydrant), stearic acid (lubricant/binder), microcellulose (coating)